Eén droom, zes ambities

Innovatiepark de Vlier droomt van een toekomstbestendige varkenshouderij vanuit het perspectief van het gebied, de maatschappij en het bedrijf. Op deze pagina lees je welke concrete stappen er door Innovatiepark de Vlier gezet zijn om dichter bij die ene droom te komen.

Regionaal meetnet licht & geluid in Zuidoost-Brabant

20 juli 2022 | Met een ‘Regionaal Meetnet’ wordt in de regio Zuidoost-Brabant de luchtkwaliteit gemeten op gebied van fijnstof en stikstofdioxide. Opgedane kennis kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een gezondere samenleving. Meetkasten in de buitengebieden met veel veehouderij meten ‘realtime’ stikstofdioxide en fijnstof. Alle data is openbaar, zodat je zelf kunt zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in jouw omgeving.

We doen onderzoek in agrarisch gebied omdat we over uitstoot van veehouderijen nog veel minder weten dan over andere bronnen die invloed hebben op de luchtkwaliteit, zoals verkeer en industrie. Die kennis is belangrijk voor toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten en bij het zoeken naar een verklaring voor gezondheidseffecten die in eerdere studies zijn gevonden.

Meer kennis opdoen over de variatie van concentraties van luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de veehouderij. En meer kennis opdoen over beleving van de leefomgeving van omwonenden van veehouderijen, omdat ook dit effect heeft op de gezondheid.

Innovatiepark De Vlier initiatiefrijk op gebied van integrale aanpak emissies

14 juli 2021 | Tweeëneenhalf jaar geleden sloten vijf varkenshouders uit het Primair Agrarisch Gebied in Deurne de handen ineen om duurzaam ondernemerschap een flinke boost te geven. Het idee: een andere manier van mestverwerking, waarbij een brongerichte integrale aanpak centraal staat. Wat daar volgens hen voor nodig is? Klik op het logo links om hier meer over te lezen. 

Menu